Juhana Tikkanen

Vapauden ja vastuun puolesta
– ei veronkorotuksille!

Olen Juhana Tikkanen – kunnallisvaaliehdokas Klaukkalasta. Klaukkalan yrittäjien hallituksen jäsen, yrittäjä, ammattikorkeakouluopiskelija ja kahden lapsen isä.

Kuka minä olen?

Olen liberaali konservatiivi, jos näin voi sanoa. Arvojeni kovinta ydintä edustaa ajattelu, että jokaisen yksilön pitäisi tavoitella itselleen suurinta mahdollista vapautta toteuttaa itseään, samalla kantaen suurinta mahdollista vastuuta voimiensa ja kykyjensä rajoissa – itsestään, lähimmäisistä kuin yhteiskunnastakin. Emme pärjää yksin, emmekä elä pelkästään itseämme varten. Silti kaikki arvokas ihmisen elämässä kumpuaa omasta tahdosta, ei annettuna ulkopuolelta.

En juurikaan harrasta kivapuhetta, vaan sanon suoraan mitä ajattelen ja teen kuten lupaan. Olen sitä mieltä, että ennen kuin kysellään oikeuksien ja etujen perään, täytyy täyttää omat velvollisuutensa. Kaikkea ei kirjata lakiin, kaikkea ei mitata rahassa, eikä kaikkea sanella ylhäältä. Jokaisen pitäisi mielestäni itse määritellä omat ihanteensa ja arvonsa, sekä johtaa niistä vastuunsa niin itseään kuin muitakin kohtaan, ja elää näiden mukaisesti.

Kuntapolitiikka

Kireässä taloustilanteessa täytyy keskittyä vain välttämättömiin ydintoimintoihin ja taloustilanteen palauttamiseen kestävälle kasvu-uralle. On aivan sama onko kyse yksilöstä, perheestä, kunnasta tai valtiosta, mutta periaatteet ja logiikka millä asiat toimii ovat universaaleja. Jos perhe on vähävarainen, vanhempien aika ja energia tulee ensisijaisesti käyttää työn tekemiseen tai sen etsimiseen. Silloin on karsittava huvituksista ja karkkipäivistä. Sama pätee suuremmassakin mittakaavassa.

En juurikaan harrasta kivapuhetta, vaan sanon suoraan mitä ajattelen ja teen kuten lupaan. Olen sitä mieltä, että ennen kuin kysellään oikeuksien ja etujen perään, täytyy täyttää omat velvollisuutensa. Kaikkea ei kirjata lakiin, kaikkea ei mitata rahassa, eikä kaikkea sanella ylhäältä. Jokaisen pitäisi mielestäni itse määritellä omat ihanteensa ja arvonsa, sekä johtaa niistä vastuunsa niin itseään kuin muitakin kohtaan, ja elää näiden mukaisesti.

Olen ollut lähes koko aikuisikäni yrittäjänä markkinointi-, liikunta- ja hyvinvointialoilla. Olen perustanut yrityksiä Suomessa ja Ranskassa, sekä opiskellut aina mahdollisuuksien mukaan. En usko pehmoiluun, vaan vahvaan tahtoon ja ahkeruuteen. Pehmeille arvoille on sijaa vasta, kun perusasiat ovat kunnossa. Parempi tulevaisuus rakennetaan oikeistolaisista arvoista ponnistaen, mutta muistaen, että kaikkea ei voi mitata rahassa.

Ihmisiä ei pidä palkata vain sen perusteella, että heillä olisi töitä. Ihmisiä pitää palkata sen perusteella, että he voivat kehittyä, tuottaa muille ja itselleen enemmän hyvää sekä maailmalle kontribuutiota.

Juhana Tikkanen